ยากษัยเส้นชนิดเม็ดลูกกอน ชนิดแคปซูล

ยากษัยเส้นชนิดเม็ดลูกกอน ชนิดแคปซูล

ยากษัยเส้นชนิดเม็ดลูกกอน ชนิดแคปซูล

ยากษัยเส้นชนิดเม็ดลูกกอน ชนิดแคปซูล แก้ปวดหลังปวดเอว ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ