โรงงานแม่คำป้อโอสถ เชียงดาวเฮิร์บ

โรงงานแม่คำป้อโอสถ เชียงดาวเฮิร์บ

โรงงานแม่คำป้อโอสถ เชียงดาวเฮิร์บ

โรงงานแม่คำป้อโอสถ เชียงดาวเฮิร์บ ขายจำหน่ายสมุนไพรชนิดแคปซูล สมุนไพรแห้ง สมุนไพรบดละเอียด สมุนไพรชนิดลูกกอน สมุนไพรต้ม เช่น กวาวเครือดำ เจัยวกู้หลาน ตรีผลา ขายทั้งปลีกและส่ง