2Fit เกล็ดมุก ยาสอด ยากระชับช่องคลอด เวอร์จิ้น ( VIRGIN LIQUID )

Original price was: ฿380.00.Current price is: ฿280.00.

ปัญหาเรื่องช่องคลอด ผู้หญิงต้องใส่ใจ เพื่อให้ช่องคลอดฟิต สะอาดไร้กลิ่น สามีคู่รักหลงไหล ผู้หญิงช่องคลอดหลวม ไม่กระชับรัดแน่น คลอดบุตรใหม่ เพิ่มความมั่นใจ คุณต้องดูแลให้ดี

สตรีจำนวนมาก ประสบปัญหาเรื่องภายในช่องคลอด ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกลิ่น ตกขาว ระดูขาว กล้ามเนื้อเอ็นช่องคลอดไม่กระชับ วิธีป้องกันและแก้ไข ขมิบบ่อยๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นกระชับมากยิ่งขึ้น หรือรับประทาน “ว่านชักมดลูก”